switchgear-2069730_1920

Zasilanie budynków

skyscraper-1893201_1920

Kompleksowe rozwiązania

solar-system-2939560_1920

Nowe technologie

industry-970151_1920

Pełna koordynacja

Building Services Design oferuje profesjonalne doradztwo oraz wykonywanie projektów w zakresie:
projektowanie instalacji sanitarnych:
– Wentylacja i Klimatyzacja
– Instalacje wodno-kanalizacyjne
– Instalacje CO

Instalacji elektrycznych
– Instalacje oświetlenia standardowe/awaryjne/ewakuacyjne
– Instalacje gniazdowe 230V oraz 400V
– Instalacje odgromowe oraz uziemiające
– Sieci kablowe nn SN oraz WN
– Stacje transformatorowe

Instalacji nisko-prądowych
– Kontrola dostępu
– Telewizja przemysłowa
– Systemy alarmowania pożarowego
– Instalacje okablowania strukturalnego

Wybrani klienci dla których świadczyliśmy / świadczymy nasze usługi: